Kisterseg
fotogaleria11
fotogaleriavideogaleria1

SZÉKELYKERESZTÚR kistérségének hivatalos információs portálját böngészi. Köszöntjük látogatónkat! Kellemes tallózást az oldalon és élmény dús időtöltést TÉRSÉGÜNKBEN!

Pályázatfigyelő 2011.09.28

Pályázati felhívás az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására - 2011 ősz

A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek és diákszervezetek, valamint azok tagszervezetei (ebben az esetben a pályázatot/nyilatkozatot a jogilag bejegyzett szervezet pecsétjével kell hitelesíteni), és diáktanácsok pályázhatnak. Csak 2011. szeptember – december időszakban sorra kerülő programok megvalósítására lehet pályázni. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg. Egy szervezet maximum 3 pályázatot nyújthat be.

PÁLYÁZNI LEHET:

• Országos szervezeteknek: országos szintű rendezvények támogatása, melyek serkentik a szülőföldön maradást (országos szervezetnek tekinthető minden olyan szervezet, amelynek legalább 3 megyében van tagszervezete);

• Megyei és városi szervezeteknek: a közösségformáló tevékenységek támogatására;

• Vidéken működő szervezeteknek: a vidéki fiatalok közösségi szerepvállalását elősegítő programok támogatására;

• Szórványban működő szervezeteknek: a magyar anyanyelv és kulturális örökség, valamint hagyományápoló programok támogatására, mely az ott élő magyar közösségek megerősítését célozza;

• Diákszervezetek: a diákokat összetartó szakmai és szabadidős tevékenységek támogatására.

A pályázat leadásának határideje 2011. szeptember 30., 16 óra (beérkezés időpontja, NEM a postabélyegző dátuma!). A pályázatot EGY PÉLDÁNYBAN a következő címre kérjük eljuttatni:

Fundaţia Communitas (Ifjúsági Szaktestület), 400489 Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 60, jud. Cluj

o Honoráriumok kifizetésére, személyes jellegű felszerelések, ruházatok beszerzésének támogatására nem lehet pályázni. o Az étkezésre fordítandó megpályázott összeg nem haladhatja meg az igényelt támogatás 25 %-át.

o A program lefutásától számított 30 napon belül a pályázónak kötelező elszámolnia a támogatás felhasználásáról. A határidő lejárta után az elszámolást nem áll módunkban elfogadni.

További információkért forduljanak a Communitas Alapítvány titkárságának munkatársaihoz: Molnár Tamara – programfelelős, Deák Ferenc – referens.

Fotótanfolyam a Hargita Megyei Kulturális Központban

A Hargita Megyei Kulturális Központ akkreditált fotótanfolyamot szervez 2011. október 7-vel kezdődően.

A 80 órás képzésre jelentkezhetnek a teljesen kezdők és a gyakorlottabb fotózni vágyók, illetve azok is, akik hosszú ideje fotóznak, de tudásukat szeretnék elmélyíteni. A jelentkezés feltétele, hogy a tanulni vágyók hozzanak magukkal fényképezőgépet.

A képzés 5 hétvége alatt zajlik: október 7–9., 14–16., 21–23., 28–30., november 4–6.

Péntekenként 17 00-21 00, szombaton és vasárnap 9 00-15 00 között.

Az oktatók szakavatott, nemzetközi elismerésekkel díjazott, a fotózást művészeti fokon gyakorló fotográfusok.

Ádám Gyula csíkszeredai fotográfus a Hargita Megyei Kulturális Központ munkatársa, fotó-videó szakembere, arculattervezője az intézmény programjainak és grafikai szerkesztője kiadványainak.

Erdély Bálint Előd székelyudvarhelyi fotográfus. Kiemelt témái a szocio és az akt, 1999 és 2004 között operatőrként dolgozott. Munkái megtekinthetők a www.exposed.ro honlapon.

Molnár Attila szintén csíkszeredai fotográfus, a kolozsvári Képzőművészeti és Design Egyetem doktorandusz diákja, kutatási témája az erdélyi fotográfia története.

Veres Nándor Magyarországon született, jelenleg Csíkszeredában él. Hivatásos fotóriporter, az Udvarhelyi Híradó munkatársa, a Heti Válasz, a Magyar Demokrata, a Magyar Nemzet lapok külső munkatársa.

A képzés tantárgyai és témái: fotográfiatörténet, az erdélyi fotográfia története, fotótechnika, a fotográfia teremtette műfajok, családi események fotózása, műtermi fotózás, modellek, szabadtéri rendezvények, sajtótájékoztatók fotózása, a legújabb digitális képfeldolgozási programok, HDR- és panorámaképek készítése, képelemzés.

A tanfolyam díja: 800 lej. Részletfizetés lehetséges!

További információ és jelentkezés: munkanapokon a HMKK székhelyén, Temesvári sugárút 4. szám, telefonon: 0266 315 891, 0746 244 235.

Szeretet, Remény, Gyógyulás – Irodalmi pályázat gyerekeknek

A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány irodalmi pályázatot hirdet, Szeretet, Remény, Gyógyulás címmel.

Pályázhatnak 6-18 éves diákok, bármilyen írásos alkotással, pl. mese, vers, novella, gondolatok a fenti témákról stb. (Az írást még most tanuló gyermekektől szeretettel várjuk a szülők által lejegyzett történeteiket, élményeiket)

Az írás elkészíthető számítógépen vagy kézzel írott formában, terjedelme maximum három A4-es oldal (számítógéppel: Times New Roman 12-es betűméret, szimpla sorköz) lehet.

Az írások témája kapcsolódjon a szeretethez, a reményhez vagy orvosokkal, gyógyulással kapcsolatos élményhez. A pályázatra várunk minden olyan alkotást, amely alkalmas a Gyermekhematológiai-onkológiai Tanszéken kezelés alatt álló gyermekek bátorítására, felvidítására, lelkesítésére.

Beküldési határidő: 2011. október 16. 

A pályázatok beküldhetők postai úton: Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, 4032 Debrecen Nagyerdei krt. 98. vagy elektronikusan a  e-mail címre.

Jelige: „Gondolunk Rátok”. 

A műhöz külön papíron/file-ban kérjük csatolni a pályázó adatait: név, életkor, iskola neve és címe, felkészítő tanár vagy szülő neve, elérhetősége.

A beérkezett munkákból a legjobbakat szakmai zsűri választja ki, valamint a Gyermek-hematológiai-onkológiai Tanszéken éppen kezelés alatt álló gyermekek is megválasztják a kedvencüket. Az eredményhirdetésről minden pályázót e-mailben vagy levélben értesítünk, s korcsoportonként a legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzuk.

A pályázat lezárását követően minden írást elolvashatnak az Alapítvány weboldalán: www.leukemiasgyermekekert.hu.

További információk: Ácsné Engi Mónika kórházpedagógus, tel.: 06-52/411-600/55546 mellék, e-mail:  .

MOL Gyermekgyógyító program, 2011

A Közösségért Alapítvány és a MOL Románia pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

Támogatható programok típusai: élményterápiás programok: csoportterápiák, a személyes pozitív élmények, tapasztalatok befogadásán keresztül megvalósuló terápiák

  • · művészetterápiás programok: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos foglalkozások

A célcsoport: Fogyatékkal élő, krónikus betegségben szenvedő, súlyos betegségből lábadozó vagy azzal tartósan együtt élő gyerekek (például vérképzőrendszeri, daganatos, légzőszervi, emésztőrendszeri, hormonális, mozgásszervi, pszichiátriai betegséggel vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek stb.)

Pályázatot nyújthatnak be:

- nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységet folytatnak.

- civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek)

- egyházi szervezetek

Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre (program költségek, anyagköltségek, megbízási díjak vagy bér jellegű kiadások, kommunikációs költségek, szállítási vagy utazási költségek, szállás, étkezési költségek stb.) Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás.

A támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak külön űrlapon benyújtani a program megvalósulását követő 30 napon belül.

Az elszámolást legkésőbb 2012 október 21-ig kell beküldeni. A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 20.000 lej.

A pályázatokat csak pályázati űrlapon tudják elfogadni, a pályázati űrlap letölthető a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapról. A kitöltött űrlapot mind nyomtatott változatban, mind pedig elektronikus változatban (.doc vagy .rtf. formátumban) CD-re vagy DVD-re mentve be kell nyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 21., péntek (a feladás postai bélyegzőjének a dátuma) 

A pályázati felhívás és az űrlap letölthetők a www.pentrucomunitate.ro, és www.molromania.ro honlapról. További információ kérhető:  vagy a 0755 045699-es telefonon.

Diákriporterek Bernády nyomában

A Bernády Alapítvány a Bernády Napok alkalmával az idén is vetélkedőt hirdet diákok számára.Két korosztálynak szerveznek versenyt: Diákriporterek Bernády nyomában címmel.

1. A IX-XII. osztályosok vetékedője kétfordulós. A 3 tagú résztvevő csapatok megadott marosvásárhelyi helyszíneket keresnek fel, ahol dokumentációs anyagot (fénykép és leírás) gyűjtenek a második fordulóra. Erre október 19-én, szerdán 12-15 óra között kerül sor.

Október 20-án, csütörtökön 14 órai kezdettel a Bernády Házban tartjuk a nyílt vetélkedőt, ahol a diákok számot adhatnak tudásukról (Bernády és kora) és bizonyíthatják kreativitásukat (pl. képzelt riport az egykori városvezetővel).

2. Az V-VIII. osztályosok számára egyéni fotópályázatot hirdetünk. Ezen nemcsak a fényképek minőségét díjazzuk, hanem a diákok kreativitását is. A legjobb felvételeket a díjazás napján kiállítjuk.

Bármilyen kérdésre a 0265-266855-ös (Bernády Ház) illetve a 0745-196236-os (Simon György) telefonszámon válaszolunk. Minden résztvevő könyvjutalomban részesül. A nyertesek más értékes díjakat is kapnak

XI. Cultura Nostra történelmi vetélkedő

A Pannonhalmi Bencés Főapátság  és a Rákóczi Szövetség tizenegyedik alkalommal hirdeti meg, melynek idei témája: "Magyarország története 1301-1437 között". A versenyen anyaországi és határon túli, 14-18 év közötti magyar középiskolások egyaránt részt vehetnek - 3 fős csapatokban képviselve iskolájukat. A vetélkedő küldetése a magyar fiatalság összetartozás-tudatának megerősítése és a magyar történelem egy-egy fontos fejezetére vonatkozó ismeretek elmélyítése. A két szervező intézmény egyetértése alapján a vetélkedő a Kárpát-medence egész területéről szólítja meg a középiskolákat.

Helye és ideje: Az első forduló feladatsorát a verseny honlapjáról tudják letölteni a csapatok 2011. december 8-án, csütörtökön 14 órakor, amelyet kitöltés után, legkésőbb aznap 16 óráig kell visszaküldeniük. A második, regionális forduló feladatlapját a Kárpát-medence különböző városaiban készítik el a résztvevők 2012. február 7-én. A szóbeli döntő a Pannonhalmi Főapátságban 2012. március 30. és április 1. között kerül megrendezésre, melyre a legjobb teljesítményt elért 10 csapatot hívják meg. A döntőbe jutott csapatokat nyári jutalomutazáson is vendégül látják Herenden, Bábolnán, Tihanyban és Pannonhalmán.

Jelentkezni 2011. november 30-ig a culturanostra.bences.hu weblapunkon lehet.

További hasznos információ: http://culturanostra.bences.hu/

 

Aktuális

- - - - - - - - - - - -

A KISTERSEG.RO folyamatosan újul, bővülnek, töltődnek a menüpontok, ahol a Székelykeresztúrhoz tartozó térségről és a honlapot működtető szövetség tevékenységeiről kaphatnak információkat a böngészők. Megjegyzéseket, észrevételeket az office@kisterseg.ro-ra várunk!...

 

 

Design Compass corp
keresztur_cimer
Székelykeresztúr város önkormányzata