Kisterseg
fotogaleria11
fotogaleriavideogaleria1

SZÉKELYKERESZTÚR kistérségének hivatalos információs portálját böngészi. Köszöntjük látogatónkat! Kellemes tallózást az oldalon és élmény dús időtöltést TÉRSÉGÜNKBEN!

Pályázatfigyelő 2012.02.14.

 

HARGITA MEGYE TANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI 2012-RE

http://www.hargitamegye.ro/aktiv_palyazatok

Hargita megyei népviseletek támogatása a 2012. évben

Pályázhatnak: Hargita megyei köz- és magánjogi fizikai- és jogi személyek, amelyek a román törvénykezésnek megfelelően voltak megalapítva és bejegyezve.

3. Jogszabályok: 

· 1998/51 számú Kormányrendelet a kulturális programok és tervezetek finanszírozási rendszerének javításáról, az útólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. Támogatott tevékenységek: 

A román törvényeknek megfelelően létrehozott és bejegyzett közjogi és magánjogi, jogi- és fizikai személyek által megpályázott népviseleti darabok (székely népviselet, csángó népviselet, Hargita megyére jellemző román népviselet) készíttetésére/beszerzésére vonatkozó tevékenységek.

A vissza nem térítendő támogatást TILOS profittermelő tevékenységre fordítani.

5. A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 50.000 lej.

6. A program futamideje: a 2012-es év.

7. A pályázat leadási módja és határideje:

A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának iktatójához lehet benyújtani, Csíkszereda, Szabadság tér 5. Szám, 23-as iroda. Leadási határidő: 2012. február 27, 15.00 óra.

Hargita Megye Tanácsának székhelyén, cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 208. iroda, kapcsolattartó személy: Márton Ilona-Mária, tel: 0266-207700, 1314-es mellék, email cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy letölthető a www.hargitamegye.ro honlapról.


Fogyatékkal élő személyek támogatási programja a 2012-es évre

Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén fogyatékkal élő személyek gondozására szakosodott szervezetek, egyesületek, alapítványok, valamint egyházak.

Jogszabály: Az általános érdekeltségű non-profit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005-ös törvény.

Támogatott tevékenységek:  

• fogyatékkal élő személyek, naponta, iskolába illetve munkahelyre szállításának támogatása,

• fogyatékkal élő személyek táboroztatása,

• fogyatékos személyek országos, nemzetközi illetve olimpiai sportversenyeken való részvételének támogatása,

• a Beszterce Naszód, Temes, Kolozs és Fehér megyék szórványközösségeivel partnerségben, fogyatékkal élő személyeknek szervezett tevékenységek

• az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz.

A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 40 000 lej.

A program futamideje: a 2012-es év.

A pályázatok leadási módozata és határideje:  

A pályázatok Hargita Megye Tanácsának iktatójába tevődnek le, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 23-as iroda, valamint elektronikus formában a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre.

A vissza nem térítendő támogatás igényelhető:

A fogyatékkal élő személyek támogatási programmal kapcsolatos dokumentációban leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján, amely a www.hargitamegye.ro oldalon megtalálható, illetve Hargita Megye Tanácsának székhelyéről lehet beszerezni, cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 208/A iroda, kapcsolattartó személy Salamon Andrea, telefon 0266-207700/1308, e-mail Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .


Falugondnoksági támogatási program a 2012-es évre

Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén falugondnoksági tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek, szervezetek és egyházak.

Jogszabály: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005-ös törvény és a szociális szolgáltatásokról szóló 68/2003-as kormányrendelet.

Támogatott tevékenységek:  

Falugondnoksági szolgáltatások biztosítása Hargita megye elszigetelt településein élő rászorult személyeknek, együttműködve a megye polgármesteri hivatalaival, a következő feltételek mellett:

• A polgármesteri hivatal a falugondnok fizetését biztosítja,

• A pályázó biztosítja a falugondnok által használt gépjárművet és mobil telefont,

• A Megyei Tanács támogatja a falugondnok által használt gépjármű üzemanyag- és javítási költségeit, illetve a mobil telefon költségeit, valamint pályázati önrészek biztosítását.

A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 50.000 lej

A program futamideje: a 2012-es év.

A pályázatok leadási módozata és határideje:  

A pályázatok Hargita Megye Tanácsának iktatójába tevődnek le, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 23-as iroda, és elektronikus formában a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre. leadási határidő:

A vissza nem térítendő támogatás igényelhető: 

A Hargita megyei falugondnoksági programmal kapcsolatos dokumentációban leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján, amely a www.hargitamegye.ro oldalon megtalálható, illetve Hargita Megye Tanácsának székhelyéről lehet beszerezni, cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 208/A iroda, kapcsolattartó személy Silló Csilla Mária, telefon 0266-207700/1308, e-mail Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .


Hargita megyei otthoni, egészségügyi és szociális gondozás vissza nem térítendő támogatási programja 2012-es évre 

Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén szociális-egészségügyi tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek és szervezetek.

A vissza nem térítendő támogatás törvényi szabályzása:  

- A 350/2005-ös Törvény az általános érdekű nonprofit tevékenységekre kiutalt közalapokból való vissza nem térítendő finanszírozás rendjéről, utólagos módosításokkal,

- A 68/2003-as Kormányrendelet, szociális szolgáltatásokról, utólagos módosításokkal,

- A 47/2006-os Törvény, az országos szociális szolgáltató rendszerről.

Támogatott tevékenységtípusok/szolgáltatások: 

- alapszolgáltatások (tisztálkodás, öltöztetés, táplálkozás, belső helyváltoztatás biztosítása, stb.)

- kiegészítő szolgáltatások (ételkészítés, bevásárlás, háztartási tevékenységek, külső helyváltoztatás biztosítása, stb.)

- a környezet rehabilitációja (kisebb javítások, átalakítások)

- egészségügyi szolgáltatások (diagnózis, kezelés, gondozás)

- rehabilitációs szolgáltatások (kinetoterápia, fizioterápia, pszichopedagógia, stb.)

- tanácsadás krízishelyzetben levő családoknak

A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 400.000 lej

A Program futamideje: a 2012-es év.

A pályázatok leadási módozata és határideje:  

A pályázatok Hargita Megye Tanácsának iktatójába tevődnek le, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 23-as iroda, valamint elektronikus formában a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre.

A vissza nem térítendő támogatás igényelhető: 

A Hargita megyei otthoni, egészségügyi és szociális gondozási programmal kapcsolatos dokumentációban bemutatottak, valamint a pályázati űrlap kitöltése alapján, amelyet a Hargita Megye Tanácsának székhelyéről lehet beszerezni, cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5 sz., 208-as szoba, kapcsolattartó személy Silló Csilla Mária, telefon 0266-207700/ 1308 belső, illetve a www.hargitamegye.ro oldalon is megtalálhatóak a pályázati kiírással kapcsolatosak.


Sporttevékenységeket támogató program a 2012-es évre

ályázhatnak: Hargita megyében bejegyzett, Hargita megye területén sporttevékenységet folytató, jogi személyiséggel rendelkező sportegyesületek, sportklubok.

Jogszabály: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005-ös törvény, a 130/2006-os rendelet amely a sportklubok és sportegyesületek támogatását szabályozza, a 69/2000-es sporttörvény, és az ezt gyakorlatba ültető 884/2001-es kormányhatározat.

Támogatott tevékenységek:  

· sportolók felkészítését megcélzó tevékenységek, amelyek a megye hírnevét növelik országos és nemzetközi szinten:

-  a Hargita megyei csapatok benevezési  díjának, sportterem, sportpálya bérlési költségeinek biztosítása, sportfelszerelések beszerzésének, illetve bírói díjak kifizetésének támogatása az A-ligás országos sportversenyeken –az igényelhető összeg maximum 30 000 lej /pályázat;

-  a Hargita megyei sportolók benevezési díjának, a szállítási költségek, illetve sportfelszerelések beszerzésének támogatása az olimpiai, paraolimpiai, valamint nemzetközi és országos sportversenyeken – az igényelhető összeg maximum 30 000 lej /pályázat;

- Hargita megyei sportklubok, sportegyesületek benevezésének támogatása a megyei sportversenyekre sportfelszerelések beszerzésével, sportterem, sportpálya bérlési költségeinek biztosításával, a benevezési és a bírói díj biztosításával – az igényelhető összeg maximum 20 000 lej /pályázat;

-  Hargita megyei csapatok részvétele országos és nemzetközi bajnokságokon, a benevezési díjak biztosítása, illetve a szállítási költségek támogatása – az igényelhető összeg maximum 5000 lej /pályázat;

-  országos és nemzetközi sportversenyek megszervezése Hargita megyében, valamint a bajnokságokra való benevezési, elszállásolási és díjazási költségek, valamint sportterem, sportpálya bérlési költségeinek biztosítása – az igényelhető összeg maximum 5000 lej /pályázat;

- a Hargita megyében megszervezett megyei, illetve körzeti sportversenyeken a bírói díjak támogatása, díjazási költségek biztosítása, valamint sportterem, sportpálya bérlési költségeinek támogatása – az igényelhető összeg maximum 2000 lej /pályázat;

- edzőtáborok szervezésének támogatása – az igényelhető összeg maximum 5000 lej /pályázat;

- gyermek és junior sporttevékenységek támogatása: sportfelszerelések vásárlása, illetve sportterem, sportpálya bérlési költségeinek biztosítása – az igényelhető összeg maximum 5000 lej /pályázat;

- az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatok esetében.

Leadási határidő: 2012. március 5., 15,00 óra 

A vissza nem térítendő támogatás igényelhető: 

A sporttevékenységeket támogató programmal kapcsolatos dokumentáció letölthető a  www.hargitamegye.ro honlapról, illetve beszerezhető Hargita Megye Tanácsa székhelyén - Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 208/A iroda. Kapcsolattartó személy Ferencz Judit, telefon 0266-207700 (1308-as mellék), e-mail cím:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .


Turisztikai programok támogatása a 2012-es évre

Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén turisztikai tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyházak.

Jogszabály: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005-ös törvény.

Támogatott tevékenységek:  

• Turisztikai látványosságok létrehozása, felújítása, fejlesztése és népszerűsítése, a helyi turizmus fejlődése és a regionális turizmus fenntarthatósága érdekében

o ásványvízforrások és fürdők

o sípályák

o turistaösvények és mászó utak

o extrém turisztikai látványosságok

• Az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz.

A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 200.000 lej

A program futamideje: a 2012-es év.

A pályázatok leadási módozata és határideje:  

A pályázatok Hargita Megye Tanácsának iktatójába tevődnek le, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 23-as iroda, valamint elektronikus formában a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre.


Hargita megyei kulturális programok, projektek és rendezvények támogatása

2. Pályázhatnak: Hargita megyei köz- és magánjogi fizikai- és jogi személyek, amelyek a román törvénykezésnek megfelelően voltak megalapítva és bejegyezve.

4. Támogatott tevékenységek:  

A román törvényeknek megfelelően létrehozott és bejegyzett közjogi és magánjogi, jogi- és fizikai személyek által szervezett kulturális programok, projektek és rendezvények, amelyek célja a Hargita megyei kulturális élet serkentése és népszerűsítése.

A vissza nem térítendő támogatást TILOS profittermelő tevékenységre fordítani

7. A pályázat leadási módja és határideje:  

A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának iktatójához lehet benyújtani, Csíkszereda, Szabadság tér 5. Szám, 23-as iroda. Leadási határidő: 2012. február 27, 15.00 óra.


Hargita megyei román közösségek kulturális programjainak, projektjeinek és rendezvényeinek támogatására

1. A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2. Pályázhatnak: Hargita megyei köz- és magánjogi fizikai- és jogi személyek, amelyek a román törvénykezésnek megfelelően voltak megalapítva és bejegyezve.

3. Jogszabályok: 

• 1998/51 számú Kormányrendelet a kulturális programok és tervezetek finanszírozási rendszerének javításáról, az útólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. Támogatott tevékenységek:  

A román törvényeknek megfelelően létrehozott és bejegyzett közjogi és magánjogi, jogi- és fizikai személyek által szervezett kulturális programok, projektek és rendezvények, amelyek célja a Hargita megyei kulturális élet serkentése és népszerűsítése.

A vissza nem térítendő támogatást TILOS profittermelő tevékenységre fordítani.

5. A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 196.000 lej.

6. A program futamideje: a 2012-es év.

7. A pályázat leadási módja és határideje:  

A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának iktatójához lehet benyújtani, Csíkszereda, Szabadság tér 5. Szám, 23-as iroda. Leadási határidő: 2012. február 27, 15.00 óra.

8. A vissza nem térítendő támogatás igényelhető: 

A Hargita megyei kulturális tevékenységeket támogató általános program dokumentációjában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján, amely igényelhető Hargita Megye Tanácsának székhelyén, cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 208. iroda, kapcsolattartó személy: Márton Ilona-Mária, tel: 0266-207700, 1314-es mellék, email cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy letölthető a www.hargitamegye.ro honlapról.

 

Aktuális

- - - - - - - - - - - -

A KISTERSEG.RO folyamatosan újul, bővülnek, töltődnek a menüpontok, ahol a Székelykeresztúrhoz tartozó térségről és a honlapot működtető szövetség tevékenységeiről kaphatnak információkat a böngészők. Megjegyzéseket, észrevételeket az office@kisterseg.ro-ra várunk!...

 

 

Design Compass corp
eolex_logo

Eolex fotó stúdió