Kisterseg
fotogaleria11
fotogaleriavideogaleria1

SZÉKELYKERESZTÚR kistérségének hivatalos információs portálját böngészi. Köszöntjük látogatónkat! Kellemes tallózást az oldalon és élmény dús időtöltést TÉRSÉGÜNKBEN!

Pályázatfigyelő 2012.03.13.

Előválogatás - V. Erdélyi Néptánc Antológia

A Romániai Magyar Néptánc Egyesület idén ötödik alkalommal nyitja meg a jelentkezést az Erdélyi Néptánc Antológiára.

A rendezvény egy kétlépcsős válogatás, melynek első lépése a jelen felhívással megkezdődik. A Gálaműsorra (második szűrés) Nagyváradon kerül sor, október 27.-én, ide maximálisan 10 együttes kap meghívást a beküldött jelentkezési csomagok függvényében.

A beküldött kép- és zeneanyagot szakértőkből összeállított belső zsűri értékeli. A kiértékelés eredményét a jelentkezőkkel legkésőbb 2012. június 4-ig tudatjuk.

A Gálaműsort bel- és külföldi szakmai zsűri értékeli ki, valamint megválasztja az Év Együttesét. Az év Együttese meghívást kap egy rangos magyarországi fesztiválra.

A bejelentkezni óhajtó együttesek részéről kérjük a bejelentkezési ív minden pontjának pontos kitöltését.

A bejelentkezési csomag (emailben igényelhető) tartalma a következő: 

 • Nevezési lap
 • Egy nagy felbontású fénykép a csoportról (rá lehet tölteni valamelyik lemezre, megjelöléssel)
 • Aláírt, lepecsételt Részvételi szándéknyilatkozat
 • Két koreográfia – lehetőleg magyar táncanyagból. Egy koreográfia időtartama maximálisan 10 perc lehet.
 • A koreográfiákról készült felvétel (video, DVD, AVI formátum)
 • A koreográfiák zenei anyaga CD-n – amennyiben a jelentkező igényli az általunk biztosított zenekart.

A jelentkezés határideje: 2012. május 1 – beérkezés dátuma. Kérjük a jelentkezőket a határidő betartására. Határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.  

A jelentkezési anyag leadható személyesen a Romániai Magyar Néptánc Egyesület irodájában vagy kérjük POSTAI AJÁNLOTT, VAGY GYORSFUTÁRSZOLGÁLATOS küldeményként az alábbi címre elküldeni:

Romániai Magyar Néptánc Egyesület

520055 Sf. Gheorghe, Str. Kós Károly 5/A, Jud. Covasna, Romania

Faxon, e-mailben küldött jelentkezést, valamint hiányos jelentkezési csomagot nem fogadunk el.                    

További információ:

http://www.palyazatok.ro/src/imagetext.php?c=1&text=b2ZmaWNlQG5lcHRhbmMucm8=&width=120&height=14&fontsize=10&y=10&r=36&g=62&b=170Tel: 0267 / 318577 ( 10.00 – 13.00 óra között), 0721-298539 (16.00 óráig)

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ERDÉLYI KIRENDELTSÉGE
 pályázatot hirdet az alábbi témakörökben

 • A pályázat célja:

A Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

 • A pályázati felhívások bemutatása
 • Regionális és helyi jelentőségű közművelődési intézmények működési és programtámogatása
 • Óvodák, bölcsődék működésének, eszközfejlesztésének támogatása (egyházak, egyesületek, alapítványok pályázhatnak)
 • Nemzetközi, országos, regionális és megyei rangú, magyar diákok számára szervezett tantárgy-, tehetséggondozó-, szakképzési- és sportversenyek/táborok támogatása
 • A romániai magyar nyelvű felsőoktatás keretében zajló szakmai- és terepgyakorlatok, tanulmányutak és tanár-diák közös szakmai-tudományos tevékenységek támogatása. Felnőtt- és szakképzési programok támogatása
 • A pályázók köre:

pályázatot nyújthat be romániai székhelyű:

 •  
  • társadalmi szervezet, alapítvány, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzat, valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
  • egyház, valamint egyház által fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmény.
 • Nem nyújthatnak be pályázatot:
  • politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,
  • profitorientált gazdasági társaságok,
  • azok az intézmények, szervezetek, amelyek a pályázat benyújtásának időpontjában a magyar államháztartás felé lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van.
 • Igényelhető támogatás:
  • A minimálisan igényelhető összeg 100.000. HUF, a maximálisan igényelhető összeg 600.000.HUF.
  • A teljes támogatási keretösszeg 84 M HUF
  • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, mely lehet elő- vagy utófinanszírozású
  • Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – eltérő költségvetési tartalommal – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.
  • Egy pályázó felhívásonként csak egy pályázatot nyújthat be.
  • Saját forrás meglétének bemutatása nem szükséges.
 • Támogatható kiadások:

A programok lebonyolításának költségei (anyag- és tárgyieszköz beszerzés, szolgáltatások, a programhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai), működési költségek.

 • A pályázat megvalósítási paraméterei:
  • Megvalósítási időszak: 2012. március 9. – 2013. február 28.
  • Benyújtási határidő: 2012. április 10., kedd (postabélyegző dátuma).
  • Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2013. március 30-ig.
 • A pályázat benyújtásának formája:

A www.bgazrt.ro –ról letölthető adatlap kitöltése és elmentése a honlapon, majd nyomtatott formában a 9. pontban leírt kötelező mellékletekkel együtt postai úton kérjük megküldeni a következő címre: BGA Pro Transilvania 400750 Cluj. OP.1, CP. 423.

 • A pályázat formai követelményei:
  • pontosan kitöltött adatlap
  • adószám igazolás egyszerű másolata (Certificat de Inregistrare Fiscala, vagy Cod Fiscal)
  • a támogatási kérelemhez mellékletként csatolni kell a szervezet 2011. évi tevékenységi beszámolóját (max. 2 A4-es oldal)
  • a pályázatban szereplő költségvetési tételeket a honlapunkról letölthető egységesített költségterv nevű excel állományba is be kell vezetni és e-mailen elküldeni az irodánk címére vagy a postán feladott pályázattal együtt CD-n beadni
  • Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.
 • A pályázat érvényessége:
  • A pályázat érvénytelen, ha:
   • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
   • a projekt megvalósításának időtartama nem a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van;
   • a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be (a www.bgazrt.ro honlapon kitöltendő adatlap esetében 2012.04.10. 14.00 óra után, a postai feladás esetén 2012.04.10. után).
  • A pályázat érvényes, ha:
   • a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalmában, sem alakban nem változtatták meg;
   • a pályázat benyújtása esetében a kötelezően benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;
   • a pályázatot az arra jogosult képviselő a megfelelő módon aláírta;
   • az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget;
   • a pályázatot a benyújtási határidőn belül nyújtották be;
   • a pályázóra nem vonatkozik a pályázati szabályzatban szereplő kizáró okok egyike sem;
 • A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai:

Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat szakmai és költségvetési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére. Ennek értelmében az Alapkezelő erdélyi kirendeltsége az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

 •  
  • Tartalmi értékelés szempontjai
 • A projekt céljai a helyi/regionális probléma megoldására irányulnak és a helyi feltárt szükségletekkel összhangban vannak
 • A projekt céljai és részcéljai egymásra épülnek és elérhetőek, a projekt tervezett tevékenységei összhangban vannak a projekt céljaival
 • A pályázó szervezet igazolt helyismerettel, legalább egyéves tapasztalattal rendelkezik a projektben megnevezett szakmai/földrajzi területen, a projekt megvalósításakor biztosítja a helyi szakemberek bevonását
 • A vállalt tevékenységek a pályázatban leírtak alapján szakmailag megalapozottak, átgondoltak és megvalósíthatók
 • A projekt számol a megvalósítás során fellépő esetleges kockázatokkal és azok kezelésére intézkedéseket határoz meg
 • A projekt vállalt, számszerűsíthető eredményei reálisak és megvalósíthatóak
 • A projekt megvalósítói releváns tapasztalattal bírnak a projekt megvalósítása szempontjából
  • Pénzügyi értékelési szempontok
 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költség táblázatban tervezett összegeket
 • A tervezett kiadások a projekt megvalósítása szempontjából indokoltak
 • A pályázó által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal
 •  
  • További értékelési szempontok
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető összefüggés van
 • A projekt ütemezése világos és megvalósítható
 • A tájékoztatás biztosítása érdekében megfelelő tevékenységeket terveztek ahhoz, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak

A beérkezett pályázatokat a Bethlen Gábor Alap erdélyi kirendeltsége ellenőrzi és feldolgozza, majd támogatási javaslattal továbbítja a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, amely továbbítja azt a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, mely döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

További információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az erdélyi kirendeltség honlapján – www.bgazrt.hu és www.bgazrt.ro – a „2012. évi Pályázati útmutató” címszó alatt találhatóak.

Kimenő Összművészeti Diákfesztivál - Szövegmondó és csoportos irodalmi vetélkedő

A KIMENŐ két vetélkedővel vár titeket: egyik a szövegmondó, a másik a csoportos irodalmi vetélkedő.

A szakmai elismerés mellett értékes nyeremények várnak rátok.

A szövegmondók versenyébe két szöveggel nevezhettek be, ezek közül az egyiknek kötelezően prózának kell lennie.

A KIMENŐt idén Áprily Lajos, Karinthy Frigyes és Örkény István emlékének ajánljuk, ezért az egyik szöveget a három szerző valamelyikétől válasszátok.

A vetélkedőt két kategóriában hirdetjük meg: külön versenyeznek az 5-7. osztályosok és külön a 8-12. osztályos diákok.

Jelentkezhet minden magyarul beszélő 5-12. osztályos tanuló bármely országból, de minden iskolából kategóriánként három versenyző vehet részt a KIMENŐ szövegmondójának döntőjén. Ha egy iskolából ennél több jelentkező van, akkor kérjük, szervezzenek elődöntőt, és 2012. március 30.-ig küldjék el a továbbjutók névsorát a  címre (tárgy: szövegmondó).

Benevezési határidő: 2012. március 30.

A verseny időpontja: 2012. április 13.

Hogyan jelentkezhetsz be?

Írnod kell egy levelet a címre. A tárgynál jelenjen meg, hogy Szövegmondó vetélkedő.

A levélben pedig írd meg a pontos neved, az iskolád nevét, a telefonszámodat, hogy hányadikos vagy és melyik két szöveggel nevezel be a versenybe.

Legkésőbb két napon belül kapnod kell egy válaszlevelet arról, hogy regisztráltuk a bejelentkezésed. Ha ez nem történne meg, írj újra vagy hívj fel minket a +40 740 438 493-as telefonszámon.

A benevezéssel együtt a pályázók vállalják, hogy amennyiben helyezést érnek el, fellépnek a fesztivál gálaműsorában 2012. április 15-én.

A csoportos vetélkedő időpontja: 2012. április 14., szombat.

Helyszíne az Ártér Café.

A csoportos irodalmi vetélkedő szabályzata

A csoportos irodalmi vetélkedőre 5-12. osztályos tanulókból álló, háromfős csapatok jelentkezését várjuk. A csapattagok más-más évfolyamról és különböző iskolákból is verbuválódhatnak.

Tipp: Minél több évfolyam képviselteti magát egy csapatban, annál erősebb a csapat. Úgyhogy hajrá, végzősök, ideje megismerkedni az ötödikesekkel!

A vetélkedő háromfordulós. Az első része az ajánlott bibliográfia szövegeihez kötődik, a második az általános irodalmi műveltségeteket teszteli. Minden helyes válasz egy pontot ér, a legtöbb pontot szerző csapat a győztes. Amennyiben holtverseny alakul ki, további kérdéseket kaptok, amíg eldől, ki a legfelkészültebb versenyző. A verseny harmadik feladata egy-egy rövid jelenet bemutatása előre megadott szöveg alapján.

Benevezési határidő: 2012. március 20.

Postacímünk: Antropocentrum Egyesület, RO - 537130 – Joseni, P-ţa István Pap, nr. 665, jud. Harghita.

Kapcsolattartó neve: Bonczidai Éva, tel.: +40 740 438 493.

E-mail: ; Tárgy: Csoportos vetélkedő

Fontos! A pályázók mellékeljék pontos nevüket, iskolájuk nevét, életkorukat és elérhetőségüket, valamint a csapatuk nevét.

A benevezéssel együtt a pályázók vállalják, hogy amennyiben helyezést érnek el, fellépnek a fesztivál gálaműsorában 2012. április 15-én.

Az ajánlott szövegek jegyzékét, az előadandó szöveget és további információkat a honlapunkon találjátok:

 

 

Kimenő Összművészeti Diákfesztivál - Újságírói pályázat

Érdekel az újságírás? Van mondanivalód a világról? Írásaidat szívesen látnád viszont nyomtatásban?

Jelentkezz a KIMENŐ újságíróműhelyébe!

Hogyan?

Készíts egy jó interjút, és küldd el nekünk a címre. Te döntöd el, kivel és miről beszélgetsz, de a beküldött szöveg ne legyen több 4 000 leütésnél, és mellékeld az interjúalany portréját is.

Küldj fényképes önéletrajzot is, amelyből derüljön ki, hogy hány éves vagy, melyik iskolába jársz és jelöld az elérhetőségeid is: postai cím, telefonszám, e-mail cím.

A legjobb interjúk beküldői felvételt nyernek a fesztivál műhelyébe, emellett szállást és napi három étkezést tudunk biztosítani számukra.

Ki pályázhat?
- minden 5-12. osztályos, magyarul (is) beszélő diák bármely országból

Jelentkezési határidő: 2012. március 23.

További információk:http://kimeno.antropocentrum.ro

Kimenő Összművészeti Diákfesztivál - Alkotói pályázat

Pályázataink idén is lehetőséget nyújtanak, hogy bemutassátok és versenyeztessétek műveiteket. Írásaitokat, grafikáitokat, dalaitokat várjuk március 25-ig a  címre, valamint postai úton: Antropocentrum Egyesület, Millennium tér 627 sz., 537130 - Gyergyóalfalu (Joseni), Hargita megye, Románia.

Kérünk Titeket, hogy munkáitokhoz mellékeljétek pontos elérhetőségeiteket is (név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, iskolátok neve, címe és telefonszáma), a borítékon vagy az elektronikus levél tárgyaként pedig jelezzétek, melyik pályázatra külditek a munkáitokat (irodalmi, grafika- vagy zenepályázat). Műveiteket szakemberekből álló bizottság fogja elbírálni, és idén nemcsak értékes díjak várnak rátok, hanem a legjobbnak ítélt alkotások beküldői részt vehetnek 2012. április 12-15. között a KIMENŐ Összművészeti Diákfesztivál keretében Gyergyóalfaluban szervezett irodalom-, grafika- és zeneműhelyek programjain. A fesztivál idején délelőttönként elismert szakemberek irányításával alkothattok, emellett szállást és napi három étkezést tudunk biztosítani.

Ki pályázhat? - minden 5-12. osztályos, magyarul (is) beszélő diák bármely országból.

További információk: http://kimeno.antropocentrum.ro

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ERDÉLYI KIRENDELTSÉGE
 pályázatot hirdet az alábbi témakörökben

 

Aktuális

- - - - - - - - - - - -

A KISTERSEG.RO folyamatosan újul, bővülnek, töltődnek a menüpontok, ahol a Székelykeresztúrhoz tartozó térségről és a honlapot működtető szövetség tevékenységeiről kaphatnak információkat a böngészők. Megjegyzéseket, észrevételeket az office@kisterseg.ro-ra várunk!...

 

 

Design Compass corp
eolex_logo

Eolex fotó stúdió