Kisterseg
fotogaleria11
fotogaleriavideogaleria1

SZÉKELYKERESZTÚR kistérségének hivatalos információs portálját böngészi. Köszöntjük látogatónkat! Kellemes tallózást az oldalon és élmény dús időtöltést TÉRSÉGÜNKBEN!

palyazatfigyelo 2012.04.23.

 

Egészséget és sportot mindenkinek!

A Pro Terra Alapítvány meghirdeti sport és egészségnevelési pályázatát, amelyre fényképekkel, szöveges leírással (fogalmazás) és rajzokkal lehet benevezni családoknak, pároknak és gyerekeknek egyaránt!

A pályázat célja az, hogy felhívjuk a figyelmet az egészséges életmódra, ami a helyes táplálkozás és a mozgás feltétele!Benevezni mindenkinek egy leírással lehet, amihez vagy egy fényképet csatoltok, amely titeket ábrázol sportolás közben, vagy egy általatok készített rajzzal, melyben illusztráljátok magatokat vagy családotokat sportolás közben.

Színes fénykép mérete:  min 9x13 cm, maxA4 Rajz: min A4, maximum A3, technika: kötetlen

Leírásban a követkeő kérdéseinkre adjatok választ: 

 • Milyen sporttevékenységekben vesztek rész ti vagy a családotok?  Milyen rendszerességgel sportoltok, illetve jártok-e a természetbe barangolni, túrázni, biciklizni közösen úszni stb.?
 • Hogyan beszélnéd rá a családodat, hogy közösen mozogjatok, sportoljatok?
 • Figyeltek-e az egészséges táplálkozásra és ha igen, hogyan?
 • Amennyiben egészségtelenül táplálkoztok, mit és hogyan változtatnátok meg az egészséges étrend érdekében?
 • Mit gondoltok, miért fontos a mozgás és az egészséges étrend kialakítása?

Határidő: május 16., szerda, du. 15 óra, Tanulók Háza, Gyergyószentmiklós, Gyilkostó sugárút 17 szám. Kérjük feltüntetni a neveiteket, hogy hány tagból áll a család és a pontos elérhetőségeteket! Kiállítás és díjkiosztó: május 20 vasárnap, du. 18 óra, Tanulók Háza

Fontos tudnivaló: A leírásban szerepelnie kell, hogy a család hány tagból áll! 

Lényeges kritérium az, hogy a család együtt tegyen valamit az egészséges életmód érdekében és erről kapjunk mi részletes beszmolót! Pozitív elbírálásban részesül az a család vagy pár, akik már tettek lépéseket erre vonatkozóan! 

Nyeremények: Wellnes nap 1 család részére,  egy család részére fogászati ellátás (professzionális tisztítás és 2 tömés személyenként), vizi masszázs felszerelések és sporteszközök, gyógytornász felajánlásával 1 család részére felmérés és tanácsádás, a sportfelszerelés, sportos kiegészítők, vásárlási utalvány horgász, vadász ruházat, hegymászó ruházat és felszerelést kínáló üzletből, sportjátékok és 3o műzliszelet kerül kiosztásra.

További információk: a Pro Terra Alapítvány Facebook-profilján.

Mátyás király gyerekkori naplója - pályázati kiírás

Az EMNT Kolozs megyei szervezete, a Donát Alapítvánnyal, valamint a Magyar Ifjúsági Tanáccsal (MIT) együttműködve, Mátyás király 569. születési évfordulójára emlékezve pályázatot hirdet Mátyás király gyerekkori naplója címmel. Képzeljük el, hogy megtalálták legendás királyunk, az igazságos Mátyás gyerekkori naplójának egyik lapját, aminek képzeletbeli tartalmát a pályaműben kell feldolgozni. Olyan eredeti, jól megszerkesztett, ötletes kisprózai műveket (novella, tárca, elbeszélés, karcolat, humoreszk stb. műfajban) várunk, amelyekben a megtalált naplóbejegyzés látványosan jelenül meg.

Korosztályos kategóriák: I. kategória: V-VIII. osztályosok II. kategória: IX-XII. osztályosok. Mindkét kategóriában 3 fős csoportok pályamunkáit várjuk. A történeteket illusztrációkkal lehet gazdagítani. Terjedelem: 2-5 oldal. A pályázatra beérkezett alkotásokat szakemberekből álló bírálóbizottság értékeli.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2012. május 12., 16 óra. A legjobbnak minősített első három alkotás díjban részesül, amelyeket a 2012. június 1-jén szervezendő gyermeknapi ünnepség keretében adunk át a nyerteseknek.

Díjak: Mindkét kategóriában 3-3 díj kerül kiosztásra. A díjazott pályaművek olvashatóak lesznek az EMNT, valamint a pályázat népszerűsítésében és lebonyolításában együttműködő partnerszervezetek honlapján, a Szabadság és az Erdélyi Naplóhasábjain, továbbá közlési lehetőséghez jutnak különböző gyermek- és ifjúsági lapokban is. Minden pályázó csoportot válaszlevéllel értesítünk a pályázat eredményéről.

értékes könyvcsomag és nyári táborozási lehetőség (Hun-tábor, a MIT szervezésében). (ODFIE nagytábor)(angol tábor, az IKE szervezésében. Tusványos, a MIT szervezésében (EMI tábor(Válts irányt! - IKE-fesztivál)

A pályaműveket elektronikus formában (word vagy pdf kiterjesztésben) a következő címre várjuk:   A papír alapú (nyomtatott) alkotásokat az EMNT Kolozs megyei szervezetének irodájába (Jókai/Napoca utca 2-4. szám, I. em. 67. lakrész) kell eljuttatni. A pályázathoz kérjük mellékelni a csoportot alkotó személyek nevét, születési évét és elérhetőségeit. Jelen pályázati kiírás a www.emnt.orghonlapon is megtekinthető.

Mentor Díj a tehetségek gondozóinak

Ismeri azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekét szakkörökön segítette, jó tanácsokkal látta el az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken? Ismeri azt az edzőt, aki gyermekét jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében? Emlékszik arra a szeretett tanárára, aki elindította a pályán, akihez később is mindig fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért?

Segítsen megtalálni a legjobb mentorokat! Szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét azokra a fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, nevelőkre, edzőkre, mentorokra, akik a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, akik áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek a kibontakozásához. Keressük azokat a nevelőket, mentorokat, akik ösztönzik a tehetséges gyermekeket, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, ha kell, pályázatot nyújtanak be helyettük. Keressük azokat a szakembereket, akik tudásuk továbbadásával több generáció tehetségeit segítették kiemelkedő eredményekhez, akik azonban a háttérben maradtak, akik munkája sem erkölcsileg, sem anyagilag nem kapta meg a megfelelő elismerést.
Ha ismer ilyen tanárt, edzőt, mentort, jelölje őt a tehetségek gondozói számára létrehozott Mentor Díjra! Bárki nyújthat be jelölést egyénileg vagy csoportosan.

Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének (postacím, telefonszám, e-mailcím, intézmény neve) a megadásával és rövid indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt által felkészített gyermekek, fiatalok legfontosabb eredményeit, a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását. A jelölésnek egyaránt ki kell domborítania a jelölt szakmai és emberi kvalitásait.

A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő személy vagy csoport elérhetőségét (postacímét, telefonszámát, e-mailcímét) is, hogy szükség esetén, kiegészítő információkat kérhessünk a jelöltről. Csak az alapítvány honlapján (www.pentrucomunitate.ro) elérhető űrlapon beküldött jelölést tekintjük érvényesnek. Jelölni lehet magyar és román nyelven egyaránt.

Kik lehetnek jelöltek? Tanárok, edzők, nevelők,

 • akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását;
 • akik képesek fokozott figyelmet fordítani a - családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt - hátrányos helyzetben levő gyerekekre a sikerért folytatott küzdelmükben;
 • akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;
 • akik több évtizedes pályafutásuk során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.

A legérdemesebb jelöltek közül a Közösségért Alapítvány kuratóriuma 10 személyt választ ki, és részesít mentor díjban. A díj Ioan Nemțoi üvegművész által készített trófeából, 8000 RON pénzjutalomból áll. Az értékelésnél a kuratórium elsősorban azt vizsgálja, mekkora része volt a mentornak az általa felkészítettek sikerében.

Jelöléseket 2012 december 31-ig lehet benyújtani.    e-mailcímen, illetve a 0755 045699-es telefonszámon lehet igényelni.

Collegium Talentum pályázati felhívása

Collegium Talentum küldetése. A Collegium célja, hogy a határon túli területekről felkarolja a kimagaslóan tehetséges magyar fiatalokat, és kineveljen egy nemzetközi szintű tudományos és értelmiségképző elitet. Célunk a 30 ezer határon túli magyar egyetemista közül évente felkarolni a 30 legtehetségesebbet és 3 éven át világszínvonalú képzésben részesíteni őket.

2012. évi pályázatok: A Collegium Talentum az EDUTUS Főiskola Kárpát-medencei tehetséggondozó programja, amelynek célja, hogy a határon túli magyar területeken támogassa a fiatal magyar értelmiség fejlődését, javítsa versenyképességét, erősítse identitását azzal a céllal, hogy szülőföldjén magas színvonalú oktató és kutató munkát végezzen, ami segíti a magyar nemzetiség fennmaradását, boldogulását, megerősödését a határon túli területeken. A Collegium Talentum nem tesz különbséget a tudományterületek között, vagyis minden tudományterületről lehet pályázni

A Collegium Talentum a kiemelkedő tehetségű és erősen elkötelezett fiatal egyetemi hallgatókat és doktoranduszokat támogatja abban, hogy ne csak egyszerűen mesteri (magiszteri) vagy doktori (PhD) fokozatot szerezzenek, hanem olyan kutatási eredményeket is felmutathassanak, amely eredmények egy sikeres oktató-kutató életpálya komoly megalapozását is jelentik. A Tehetség-támogató program egy maximum hat szemeszterre kiterjedő, szemeszterenként 1000 € összegű támogatás 30 mesterképzésben részt vevő illetve doktorandusz hallgató részére. Az összeg

 • tanulmányi és tudományos előrehaladáshoz szükséges egyéni tutori konzultációk,
 • közös készségfejlesztő tréningek,
 • idegen nyelvtanulás,
 • külföldi kutatómunka,
 • nemzetközi konferencia részvétel,
 • szakkönyvvásárlás illetve
 • egyéni ösztöndíj formájában kerül felhasználásra.

1. Mesterképzés támogatása, 2. Doktori képzés támogatása. A támogatás feltétele: Egyedi hároméves szakmai fejlesztési és kutatási terv, amely a mester/doktori fokozat megszerzéséhez kapcsolódik.Külföldi intézményben való részképzés illetve kutatás terve (vagy igazolt lehetősége). Mesterképzésben való részvétel igazolása./Három éves publikációs terv. 

A pályázás módja: - A Jelentkezési lap kitöltése, amelynek utolsó kérdésénél fejtse ki három évre szóló konkrét egyéni fejlesztési tervét (tanulmányok, nyelvi fejlődés, kutatómunka, publikációs elképzelések, stb.). - Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a honlapról letölthető CV-MINTA alapján. - A pályázati anyagot elektronikus úton e-mail mellékletekként kérjük elküldeni a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre, és kérjük postán is eljuttatni aCollegium Talentum H-2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. címre. - A pályázat postára adásának határideje: 2012. május 20.

Szekely Előfutár Ösztöndíj Új lendület a kutatáshoz

Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. Az alapítvány egyaránt érdeklődik természet- és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt. Az alapítvány elutasít mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, és várja a pályázatokat valamennyi, a történelmi Székelyföld területén élő nemzetiségtől.

Az egyszeri támogatás teljes összege pályázónként $500, ötszáz amerikai dollár. Kivételes esetekben az ösztöndíj összege elérheti az $1,000, ezer amerikai dollárt (pl. doktori fokozat megszerzése utáni kutatómunka). Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén, az alapítvány 6-8 Székely Előfutár Ösztöndíj kiadását tervezi 2012-ben.

Az elbírálásban az alábbi követelményeknek megfelelő pályázók részesülnek:

 • Kizárólag székelyföldi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek részesülhetnek az ösztöndíjból.
 • Egyetemre felvett hallgató vagy olyan egyetemet végzett pályázó, aki kutatómunkában vesz részt.
 • Bizonyította sikeres tanulmányi előmenetelét és/vagy vezetői képességeit a közösség szolgálatában.
 • Továbbfejlődéséhez és a kutatáshoz anyagi támogatásra van szüksége. Tandíj fedezésére azonban pályázni nem lehet.

A pályázatot magyarul vagy angolul lehet beadni: (i) jelentkezési formanyomtatvány; (ii) Európai Unió szabványa szerinti önéletrajz; (iii) tanulmányi/kutatási terv (kb. 3 oldal); (iv) írásos támogató nyilatkozat a választott tanácsadótól; (v) egy vagy több ajánlólevél jelenlegi, vagy egykori tanártól, munkahelyi vezetőtől, vagy közösségi vezetőtől; (vi) iskolai bizonyitványok másolata az utolsó 3 évről (középiskola és/vagy egyetem).

Jelentkezési határidő: 2012. április 30. gyergyói idő szerint éjfél.

A pályázatot e-mailen keresztül kell beadni pdf formátumban és a 7 Mbyte méretet nem meghaladva (lásd mellékelt útmutató). Beküldési cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Minden beérkezett pályázat visszajelzést kap 48 órán belül.

Hagyomány. A Székely Előfutár Alapítvány – a nemzetközi Forerunner Federation (Előfutár Szövetség) tagja – elkötelezett a kisebbségi nemzetek versenyképes részvételében az élenjáró tudományok és nagyhatású művészetek területén. A tudásalapú társadalomba lépés küszöbén, az ösztöndíjpályázattal az alapítvány tiszteleg az ezredéves székely hagyomány előtt: első a küzdelemben, utolsó a visszavonulásban. A regionális fejlődés támogatásával az alapítvány fellép a társadalmi nyitottságért és kulturális sokszínűségért.

A Hogyankell.hu cikkíró versenye

A Hogyankell.hu cikkíró versenyt hirdet felsőoktatási intézmények kommunikáció szakot vagy szakirányt végző hallgatói számára. A szakértő zsűri által legjobbnak választott cikk szerzője nem csupán egy kétszemélyes, félpanziós hétvégét nyer a 2011 legjobb wellness hotelévé választott, balatonfüredi Anna Grand Hotelben a Szallas.hu felajánlásával, de a Hogyankell.hu oldalt üzemeltető SAKKOM Interaktív marketingkommunikációs és pr ügynökséggyakornoki pozíciót is felajánl számára. A cikkek leadásának határideje: 2012. május 20. 24:00.

A cikkíró verseny díjai. A legtöbb pontot elérő cikk szerzője a Szallas.hu felajánlásában kétszemélyes, két éjszakára szóló félpanziós ellátást kap a balatonfüredi Anna Grand Hotelben, valamint a Hogyankell.hu oldalt üzemeltető SAKKOM Interaktív marketingkommunikációs és pr ügynökség gyakornoki pozíciót ajánl fel a számára.
Az első tíz helyezett Hogyankell.hu-s bögrét, valamint oklevelet kap.

A cikkíró verseny szabályai.A versenyben kizárólag a felsőoktatási intézmények kommunikáció szakon vagy szakirányon tanuló hallgatói vehetnek részt.

 • A résztvevőknek a Hogyankell.hu szerkesztési elveinek megfelelően kell cikket írniuk bármilyen témában. Kép vagy video választása nem feltétel.
 • Kizárólag olyan cikket fogadunk el, ahol a szerző megfelelő hivatkozásokkal jelöli meg a forrásokat.
 • A kész cikket az  e-mail címre kell beküldeni. A tárgy mezőben kérjük megjelölni: Hogyankell.hu cikkíró verseny.
 • A pályázathoz csatolni kell a kitöltött regisztrációs lapot.
 • Egy személy korlátlan számú cikket beküldhet. Több pályázat esetén is elegendő egy regisztrációs lapot kitölteni.

Az értékelés szempontjai: témaválasztás (maximum 10 pont), tartalom (10), nyelvhelyesség (10), felépítés logikussága (10), nyelvezet (10), kidolgozottság (10), a Hogyankell.hu szerkesztési elveinek figyelembevétele (10), extrák (például saját készítésű videó) (5)

A cikk beküldésével a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy írása felkerüljön a Hogyankell.hu honlapjára.

A verseny eredményét 2012. június 12-én a Hogyankell.hu honlapjánFacebook oldalán, valamint a SAKKOM Interaktív honlapján tesszük közzé. A díjazottakat előzőleg e-mailben és telefonon értesítjük. A győztes nevét és a cikk címét a verseny eredményéről kiadott sajtóközleményben is nyilvánosságra hozzuk. Ehhez a pályázók a pályázat benyújtásával automatikusan hozzájárulnak.További kérdésed van? Írj nekünk az vagy a http:// Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre

Ezt már én is tudom - pályázat a Föld napja alkalmából

Cím: Ezt már én is tudom!Kiíró: Harmónium Egyesület Tárgymutató: környezetvédelmi alkotói kreatív pályázat Pályázhatnak: magánszemélyek, kiemelten a 6-18 éves korosztály

Olyan tippeket és trükköket várunk, amiből kiderül, te mit teszel, vagy mit tudnál megtenni, hogy takarékoskodj az energiával, takarékoskodj a vízzel, hogy kevesebb hulladékot termelj, röviden, hogy minél környezetkímélőbben élj. Segítségképpen ajánljuk, hogy figyeld meg, mi történik veled egy napod során ébredéstől lefekvésig, majd gondold át, hogy mit lehetne másképp csinálni ahhoz, hogy egy nap sokkal kevesebb fogyasztással járjon.

Rövid szöveges alkotásokat (mese, levél, mini esszé, vers, vicc stb. maximum 2000 karakter vagy egy A4 kézzel írott oldal terjedelemben) és rajzokat vagy festményeket várunk (jpg formátum, legfeljebb 2MB terjedelemben).

Így pályázhatsz:regisztrálj a http://www.aprolepes.hu oldalon (ha már megtetted, van már jelszavad, akkor jelentkezz be az oldalra). töltsd fel a pályaművet a megjelenő mezőbe vagy küldd el nekünk a szöveges anyagokat csatolmányként a  e-mail címre, vagy postán a Harmónium Egyesület, 1082 Budapest; Leonardo da Vinci utca 1./b postacímre. Mindenképpen tüntesd fel: pontos neved, életkorod, használatban lévő e-mail címed (hogy értesíthessünk, ha nyertél), a település nevét, ahol laksz, iskolád nevét.

Fődíj: Megmentheted a Földet! Ha a legjobbak közé kerül alkotásod - amellett, hogy környezettudatosságra nevelő könyveket, társasjátékokat, kiadványokat kapsz - részt vehetsz az országos zárórendezvényen 2013 januárjában, alkotásod megjelenik a program során készülő 2013-as kalendáriumban (digitális és nyomtatott verzióban), melyből természetesen te is kapsz egy példányt, írásod pedig -szerkesztett változatban- megjelenhet a DUE országos kiadványában, a Tallózóban.

Beküldési határidő: 2012. május 21

 

Aktuális

- - - - - - - - - - - -

A KISTERSEG.RO folyamatosan újul, bővülnek, töltődnek a menüpontok, ahol a Székelykeresztúrhoz tartozó térségről és a honlapot működtető szövetség tevékenységeiről kaphatnak információkat a böngészők. Megjegyzéseket, észrevételeket az office@kisterseg.ro-ra várunk!...

 

 

Design Compass corp
keresztur_cimer
Székelykeresztúr város önkormányzata